COM.UA – Ukraina

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: możliwa

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-”), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Możliwy i płatny zgodnie z aktualnym cennikiem. Domena jest przedłużana na kolejny okres abonamentowy po zakończonym transferze. Do transferu domeny niezbędny jest AUTHCODE (odpowiednik kodu authinfo), oraz potwierdzenie przeniesienia przez obecnego Operatora.

WAŻNE: Rejestracja może wydłużyć się do 20 dni od daty złożenia wniosku rejestracji.

Brak dodatkowych restrykcji.

Cennik.