Dokonywanie zmian dla domen

Zmiana Abonenta domeny – czyli jej właściciela dokonywana jest w przypadku sprzedania/przekazania praw do danej nazwy innemu podmiotowi. Proces ten nosi nazwę cesji i wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku, dostępnego w zakładce -> Dokumenty

Zmiana danych Abonenta domeny – to modyfikacja danych, które wymagają aktualizacji. Proces może zostać przeprowadzony za pośrednictwem DomainMaker lub Partnera firmy, który jest opiekunem technicznym domeny. By dokonać zmiany danych Abonenta domeny należy posłużyć się odpowiednim wnioskiem dostępnym w zakładce -> Dokumenty

Zmiana DNS – dns to adresy serwerów przypisane domenie, które pozwalają na jej prawidłowe funkcjonowanie w Internecie. Proces zmiany DNS-ów dla domeny odbywa się poprzez przesłanie wniosku dostępnego w zakładce -> Dokumenty

Zmiana administratora domeny – każda domena w systemie DomainMaker obsługiwana jest przez Partnera, który uczestniczył przy transferze lub rejestracji danej nazwy. Zadaniem Partnera jest pełna obsługa Klienta Finalnego w tym również fakturowanie na nowy okres abonamentowy oraz aktualizacja danych przy domenie. Wniosek zmiany administratora domeny dostępny jest w zakładce -> Dokumenty

Zmiana operatora domeny – kod jest potrzebny do przeniesienia domeny do innego operatora – wniosek o wydanie kodu authinfo.