Registry Lock

.pl Registry Lock to usługa  polegająca na zablokowaniu aktualnych danych związanych z domeną w głównym Rejestrze domen, NASK.  Rozwiązanie to zabezpiecza przed nieautoryzowaną zmianą danych domeny, takich jak:

  • usunięcie opłaconej domeny
  • zmiana danych abonenta domeny
  • zmiana abonenta domeny
  • transfer obsługi do innego rejestratora
  • zmiana DNS domeny

usunięcie i zmiana IP serwera nazw utworzonego w blokowanej domenie – o ile występuje w jej delegacji.

Aktywacja .pl Registry Lock nie wpływa na prawa i obowiązki abonenta nazwy domeny .pl (np. nadal jest on zobowiązany aktualizować swoje dane, uiszczać należne opłaty związane z utrzymaniem domeny,  może żądać wydania kodów authinfo).

Aktywację i dezaktywację .pl Registry Lock w Rejestrze może zlecić nam tylko Abonent domeny, za pomocą przesłania w formie skanu mailowo wypełnionego wniosku: link do wniosku
Na adres mailowy abonenta zostanie wysłana wiadomość z Rejestru domen .pl o aktywacji i zdjęciu blokady.

Blokada zakładana jest bezterminowo, ale jej zdjęcie jest konieczne w celu aktualizacji danych abonenta (blokada nie zwalnia z tego obowiązku) lub wykonania innych operacji dotyczących domeny, takich jak zmiana DNS, transfer obsługi domeny, czy rezygnacja z jej utrzymania.

Opłata za aktywację usługi .pl Registry Lock jest jednorazowa. Jednak w przypadku dezaktywacji usługi i chęci ponownego jej aktywowania konieczne będzie ponowne uiszczenie opłaty.

Usługa .pl Registry Lock a nazwy serwerów w domenie:
Działania takie jak: usunięcie serwerów nazw występujących w delegacji domeny, dodawanie IP do serwera nazw w delegacji domeny oraz jego usuwanie, będą zablokowane, gdy przed aktywacją .pl Registry Lock ustawione zostanie wskazanie DNS domeny na serwery nazw w niej utworzone.

Jeśli jednak przed aktywacją .pl Registry Lock ustawiona zostanie delegacja domeny na serwery nazw utworzone w innej domenie, będzie możliwość zmian w zakresie delegacji domeny. Należy jednak pamiętać, iż w tej sytuacji usługa .pl Registry Lock nie obejmie wszystkich elementów blokady – w przypadku delegowania blokowanej domeny na serwery nazw utworzone w innej domenie, usunięcie serwerów nazw lub zmiana ich IP pozostaną możliwe.