AG – Antigua i Barbuda

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: możliwa

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-”), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Możliwy i płatny zgodnie z aktualnym cennikiem. Domena jest przedłużana na kolejny okres abonamentowy. Transfer odbywa się z użyciem kodu authinfo, konieczne jest ustawienie statusu OK dla domeny u obecnego operatora. Po wykonanym transferze domena jest blokowana przez 60 dni.

WAŻNE: Rejestracja może wydłużyć się do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku rejestracji.

Brak dodatkowych restrykcji.

Cennik.