BY – Białoruś

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: brak

Cesja (zmiana Abonenta domeny): opcja niedostępna

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 62. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-”), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Możliwy i płatny zgodnie z aktualnym cennikiem. Domena NIE jest przedłużana na kolejny okres abonamentowy.

WAŻNE: Rejestracja może wydłużyć się do 10 dni od daty złożenia wniosku rejestracji.

Brak dodatkowych restrykcji.

Cennik.