UK – Wielka Brytania

Domena dostępna do rejestracji od 10 czerwca 2014 godz. 09:00

Okres rejestracji: 1 do 2 lat.

Zmiana DNS: Bezpłatna, nowe serwery DNS są sprawdzane pod kątem przygotowania na przyjęcie domeny.

Wygasanie domeny: Domenę można odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem. W przypadku nie odnowienia domeny, przechodzi ona w trwający 30 dni stan zawieszenia.

Usuwanie domeny: Po zakończonym okresie rejestracji w ciągu 30 dni.

Odnowienie domeny: rok lub 2 lata.

Ilość znaków rejestrowanej domeny:

min: 3, max: 37. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-”), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: inicjowany poprzez panel klienta / API. Po zainicjowaniu transferu w systemie DomainMaker należy zwrócić się do obecnego administratora domeny o ustawienie tzw. IPS Tag na KEY-SYSTEMS-DE. W przypadku braku podania IPS Tag transfer jest usuwany w przeciągu 5 dni.

Transfer nie wiąże się z odnowieniem domeny na kolejny rok.

WAŻNE: W kontakcie dla domeny NIE MOŻNA używać polskich znaków (ąęś itp.) ani znaków specjalnych (/;\|. itp.). Nazwa abonenta musi się składać z przynajmniej 3 liter lub przynajmniej 4 znaków specjalnych. Minimalna ilość znaków:7

Domeny .uk są zarezerwowane dla Abonentów Wielkiej Brytanii, jednakże zapewniamy tzw. trustee service w przypadku Abonentów spoza granic UK.

Rejestr dokonuje walidacji danych w kontakcie:

1. Nazwa musi składać się z min 4 znaków z min 3 literami

2. Wartość w polu „ulica” nie może zawierać cyfr

3. Miasto, kraj oraz kod pocztowy również podlegają weryfikacji

4. Numer telefonu musi być wprowadzony w formacie: +numerkraju.numerkierunkowy.numerabonenta

5. Adres e-mail musi zwierać znak @, min 1 znak przed @, musi być w istniejącym TLD, bez spacji na początku i końcu.

Jeśli po rejestracji domeny nie przejdzie poprawnie weryfikacja powyższych pól domena zostanie zawieszona a następnie usunięta w przeciągu 30 dni.

Dla zarejestrowanych nazw domen 3-ciegu rzędu (co.uk, org.uk. me.uk) domeny w krótszej końcówce .uk bedą zarezerwowane przez okres 5 lat, kiedy to Abonent będzie mógł zdecydować czy nadal chce korzystać z aktualnej domeny, czy zechce zarejestrować również w domenie .uk lub będzie mógł zrezygnować z domeny 3ciego rzędu i korzystać z nowej domeny .uk.
Rezerwacje można sprawdzić tutaj.

Nominet, jako główny Rejestr domen .UK, wprowadził znaczące zmiany w przeprowadzaniu procesu weryfikacji kontaktów.
Do tej pory wystarczyło, że po rejestracji domeny Abonent zalogował się do panelu na nominet.org.uk, zaktualizował dane i odpisał na wiadomość jaką wysłał Rejestr.
Natomiast w chwili obecnej każdy Abonent domeny .uk zostanie poproszony o przesłanie dokumentu (dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty firmowe – dla obywateli spoza Wielkiej Brytanii, dowód ubezpieczenia – dla obywateli Wielkiej Brytanii). Na Administratorach domen spoczywać będzie obowiązek weryfikacji czy dane w kontakcie Abonenta zgadzają się z danymi w dostarczonych dokumentach. Po weryfikacji Administrator domeny będzie musiał przesłać do DomainMaker dokument (w formacie .pdf, .jpg lub .jpeg). Jeśli kontakt nie zostanie prawidłowo zweryfikowany w ciągu 29-ciu dni domena zostanie zawieszona. W przypadku nowych rejestracji o taki dokument prosimy od razu, w przypadku domen już zarejestrowanych prośba o dokumenty będzie wysłana po rozpoczęciu procesu weryfikacji przez Registry.

Więcej informacji na temat nowych zasad weryfikacji kontaktów można znaleźć pod adresem: http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/about-domain-names/domain-lookup-whois/data-validation-status

Cennik.