TW – Republika Chińska (Tajwan)

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Rejestr umożliwia zarejestrowanie domeny z użyciem IDN. DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Poprawność przygotowania serwerów NIE jest sprawdzana.

Wygasanie domeny: Domena .tw wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędne Authinfo oraz zatwierdzenie maila transferowego wysyłanego na adres admin-c (właściciela) domeny. Transfer domeny trwać może 5-10 dni. Dla powodzenia transferu niezbędne jest, aby status domeny nie był REGISTRAR-LOCK lub HOLD. Do zakończenia transferu niezbędne są dokumenty transferowe – pisemne oświadczenie abonenta (w języku polskim i angielskim) o woli transferu. Podczas transferu domena jest odnawiana na kolejny rok, dodaje się on do obecnego okresu abonamentowego.

WAŻNE: ze względu na weryfikację wniosków rejestracji domen .tw czas rejestracji przedłuża się do 4-5 dni (sic.).