CO.UK – Anglia (UK)

Okres rejestracji: 2 – 10 lat, wymagane potwierdzenie faksem.

Zmiana DNS: Bezpłatna, nowe serwery DNS są sprawdzane pod katem przygotowania na przyjęcie domeny.

Wygasanie domeny: Domenę można odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem. W przypadku nie odnowienia domeny, przechodzi ona w trwający 30 dni stan zawieszenia.

Usuwanie domeny: Po zakończonym okresie rejestracji w ciągu 30 dni.

Odnowienie domeny: Parzysta liczba lat (2,4,6,8,10).

Ilość znaków rejestrowanej domeny:

min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: inicjowany poprzez panel klienta / API. Po zainicjowaniu transferu w systemie DomainMaker należy zwrócić się do obecnego administratora domeny o ustawienie tzw. IPS Tag na KEY-SYSTEMS-DE.

WAŻNE: W kontakcie dla domeny NIE MOŻNA używać polskich znaków (ąęś itp.) ani znaków specjalnych (/;\|. itp.). Nazwa abonenta musi się składać z przynajmniej 3 liter lub przynajmniej 4 znaków specjalnych.

Uwaga!

Nominet, jako główny Rejestr domen .UK, wprowadził znaczące zmiany w przeprowadzaniu procesu weryfikacji kontaktów.
Do tej pory wystarczyło, że po rejestracji domeny Abonent zalogował się do panelu na nominet.org.uk, zaktualizował dane i odpisał na wiadomość jaką wysłał Rejestr.
Natomiast w chwili obecnej każdy Abonent domeny .uk zostanie poproszony o przesłanie dokumentu (dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty firmowe – dla obywateli spoza Wielkiej Brytanii, dowód ubezpieczenia – dla obywateli Wielkiej Brytanii). Na Administratorach domen spoczywać będzie obowiązek weryfikacji czy dane w kontakcie Abonenta zgadzają się z danymi w dostarczonych dokumentach. Po weryfikacji Administrator domeny będzie musiał przesłać do DomainMaker dokument (w formacie .pdf, .jpg lub .jpeg). Jeśli kontakt nie zostanie prawidłowo zweryfikowany w ciągu 29-ciu dni domena zostanie zawieszona. W przypadku nowych rejestracji o taki dokument prosimy od razu, w przypadku domen już zarejestrowanych prośba o dokumenty będzie wysłana po rozpoczęciu procesu weryfikacji przez Registry.

Więcej informacji na temat nowych zasad weryfikacji kontaktów można znaleźć pod adresem: http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/about-domain-names/domain-lookup-whois/data-validation-status