TV – Tuvalu

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Rejestr umożliwia zarejestrowanie domeny z użyciem IDN. DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: nie wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS.

Wygasanie domeny: Domena .tv wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa w ciągu 30 dni.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 4, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 60 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędne są:

– authinfo domeny

Transfer jest operacją płatną i wiąże się z odnowieniem domeny na kolejny okres abonamentowy.

Upewnij się, że status domeny nie zablokuje transferu (nie jest REGISTRAR-LOCK lub HOLD). Transfer trwa zazwyczaj 7-15 dni.

WAŻNE: Należy podać kontakt techniczny dla transferowanej / rejestrowanej domeny .tv