SO – Somalia

Domena .so jest narodową domeną Somalii

Rejestracja – domeny .so można rejestrować od 01 kwietnia 2011 roku. Nazwa domeny może składać się od 3 do 63 znaków. Dopuszczalne są znaki alfabetu łacińskiego a-z oraz cyfry 0-9. Nazwa domeny nie może zaczynać się od znaku „-” i niedopuszczalne są znaki „–” na 3 i 4 miejscu.

Domenę można rejestrować na okres od 1 roku do 10 lat.

Niedostępne do rejestracji będą nazwy z listy Restricted Names i Reserved Names

DNS możliwość ustawienia maksymalnie 13 serwerów dns.

Domenę może zarejestrować każdy zainteresowany. Nie ma restrykcji co do posiadania rezydenta na miejscu. Sam rejestr jest liberalny i nie ma dodatkowych restrykcji co do rejestracji nazw domen.

Transfer i zmiana właściciela są płatne – koszt taki sam jak odnowienia rocznego.

Rejestr domen .so zastrzega sobie możliwość zablokowania lub wykasowania zarejestrowanej nazwy domeny w przypadku naruszeń zasad rejestru.

Informacje widoczne w whois Abonent domeny, Kontakt techniczny, Kontakt z administratorem

Transfer domeny domenę można transferować najwcześniej 60 dni po rejestracji lub poprzednim transferze. Domena jest odnawiana na okres 1 roku. Transfer przy użyciu kodu authinfo.

Czas trwania transferu – ok 5 dni roboczych. Transfery są możliwe tylko dla domen aktywnych.

Reaktywacja – jest możliwa do 30 dni po wygaśnięciu domeny na indwydualne zgłoszenie. W celu reaktywacji domeny koniecznym jest przesłanie maila na adres support@domainmaker.pl. Reaktywacja domeny jest dodatkowo płatna – cena zostanie podana indywidualnie w przypadku konieczności reaktywacji.