SK – Słowacja (Slovakia)

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Czas zaakceptowania przez rejestr zgłoszonej zmiany DNS to 2-5 dni.

Wygasanie domeny: Domena .sk wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędny jest AUTHCODE (odpowiednik authinfo). Skontaktuj się zDomainMaker w celi zainicjowania transferu domeny .sk

WAŻNE: Czas rejestracji może wydłużyć się do 7-miu dni