SE – Szwecja (Sweden)

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Rejestr umożliwia zarejestrowanie domeny z użyciem liter å, ä, ö, ü, é. DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS.

Wygasanie domeny: Domena .se wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa w ciągu 31 dni.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 1, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 20 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędne są dokumenty transferowe. Skontaktuj się z DomainMaker w sprawie transferu domeny .se.

Ważne Podczas rejestracji domen abonent zobowiązany jest dostarczyć: – dla firm dokument nadania NIP – dla osób prywatnych skan paszportu.