SC – Seszele (Seychelles)

Okres rejestracji: 1-2 lata.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .sc wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 20 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędny jest kod authinfo, domena musi być odblokowana do transferu przez obecnego operatora. Skontaktuj się z DomainMaker w sprawie transferu domeny .sc.

WAŻNE: ze względu na weryfikację wniosków rejestracji domen .sc czas rejestracji przedłuża się do 4 dni.