RU – Rosja

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS.

Wygasanie domeny: Domena .ru wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Aby wykonać transfer należy udostępnić DomainMaker tzw. NIC-D (np. 16655/NIC-D) oraz hasło domeny. Dane te udostępni obecny rejestrator domeny. Transfer inicjowany przez DomainMaker bezpośrednio w registry.

WAŻNE: ze względu na weryfikację wniosków rejestracji domen .ru czas rejestracji przedłuża się do ponad 30 dni . Koniecznym jest by w danych Abonenta  nie było polskich znaków oraz znaków  ” , / „. W kontakcie dane Abonenta muszą być identyczne z danymi na dokumentach rejestrowych firmy lub dowodzie osobistym lub paszporcie. Dokumenty muszą być przesłane do DomainMaker  w formacie pdf nie większym niż 5 MB. Rejestr .ru weryfikuje dane Abonenta domeny i w przypadku niezgodności może usunąć domenę. Domeny .RU nie mogą być rejestrowane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną. Abonentami domen .RU mogą być jedynie osoby indywidualne, lub Spółki i Organizacje.