RO – (Romania)

Okres rejestracji: 2-10 lat, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Rejestr .ro odsyła do Abonenta kod autoryzacyjny, który należy odesłać do DomainMaker w celu zatwierdzenia zmiany DNS domeny.

Wygasanie domeny: Domena .ro wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transfer za pomocą kodu authinfo.

WAŻNE: ze względu na weryfikację wniosków rejestracji domen .ro czas rejestracji przedłuża się do ponad 20 dni (sic.).

Authinfo domeny .ro jest przechowywane wyłącznie w rejestrze .ro.