PT – Portugalia

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Rejestr umożliwia zarejestrowanie domeny z użyciem liter takich jak: à, á, â, ã, ç, é, ê, í, ó, ô, õ, ú. DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: operacja płatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS.

Wygasanie domeny: Domena .pt wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 2, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transfery na chwilę obecną nie są możliwe.

WAŻNE: rejestrowane są także domeny .com.pt.