NL – Holandia

Okres rejestracji: 1 – 10 lat, wymagane potwierdzenie faksem.

Zmiana DNS: Bezpłatna, nowe serwery DNS są sprawdzane pod kątem przygotowania na przyjęcie domeny.

Wygasanie domeny: Domenę można odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem.

Usuwanie domeny: Po zakończonym okresie rejestracji w ciągu XX dni.

Odnowienie domeny: 1 – 9 lat

Ilość znaków rejestrowanej domeny:

min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: – inicjowany z użyciem kodu authinfo. Należy skontaktować się z DomainMaker w celu zainicjowania operacji. Operacja płatna.

WAŻNE: zalecane są Holenderskie dane kontaktowe dla domeny.