ME – Czarnogóra (Montenegro)

Okres rejestracji: 2 latnie

Możliwość rejestrowania IDN: Obecnie niemożliwe, jednak Rejestr .ME zapewni obsługę IDN w przyszłości.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .me wygasa po zakończeniu okresu abonamentowego.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny, jednak nie szybciej niż 60 dni od ostatniego odnowienia, transferu, czy rejestracji domeny. Do transferu niezbędny jest Authcode (odpowiednik Authinfo dla domen PL), obecny operator powinien umożliwić transfer domeny poprzez ustawienie odpowiedniego statusu.

Podczas transferu domena jest odnawiana na rok (lub dłuższy okres, jednak nie więcej niż 9 lat), który to okres jest doliczany do obecnego okresu abonamentowego. Transfer domeny trwa ok. 5 dni, w tym czasie na adres obecnego właściciela domeny przesyłany jest e-mail z linkiem zatwierdzającym transfer.
Domeny niższego rzędu (funkcjonalne):

  • net.me
  • org.me
  • co.me.
  • its.me
  • priv.me