LT – Litwa (Lithuania)

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Rejestr umożliwia zarejestrowanie domeny z użyciem liter takich jak: ą, ę. DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .lt wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa. W tym celu prosimy o kontakt z support@domainmaker.pl

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 2, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: do transferu niezbędne jest przesłanie do domainmaker numer RN i hasło dla domeny celem zainicjowania transferu.