LU – Luxembourg

Okres rejestracji: 1 rok

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS. Sprawdzenie poprawności przygotowania serwerów DNS do delegacji można sprawdzić na stronie Restena (rejestru tego TLD) http://www.dns.lu/en/EN-LUInfoTestServeurNom.html

Wygasanie domeny: Domena .lu wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędne są dokumenty transferowe. Skontaktuj się z DomainMaker w sprawie transferu domeny .lu.