LI – (Liechtenstein)

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 4 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .li wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa w ciągu 17 dni.

Opcja na domenę: Brak.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego. Po otrzymaniu pisemnego wniosku od Właściciela domeny DomainMaker kasuje domenę – fakt ten musi zostać potwierdzony mailem wysyłanym przez rejestr .li do Abonenta domeny. Okres kasacji to 17 dni.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 2, max: 40. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Na chwilę obecną transfer nie jest możliwy.