IT – Włochy (Italy)

Okres rejestracji: 1 -10 lat, wymagane potwierdzenie faksem, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS.

Zmiana DNS: Bezpłatna, nowe serwery DNS są sprawdzane pod katem przygotowania na przyjęcie domeny.

Wygasanie domeny: Domenę można odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem. Możliwe odnowienie na więcej niż 1 rok.

Usuwanie domeny: Po zakończonym okresie rejestracji w ciągu 2 dni.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: – inicjowany jest z użyciem kodu authinfo i z odnowieniem na okres jednego roku. Transfer trwa 5 dni i może wymagać potwierdzenia mailowego (link transferowy).

WAŻNE: Dla firm wymagany jest euro-NIP (PL5551919552), dla osób prywatnych: seria i numer paszportu lub dowodu osobistego.