JP – Japonia

Okres rejestracji: 1-2 lata

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .JP wygasa przez 14 dni.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Brak informacji.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 20 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą maili transferowych z użyciem Authcode (odpowiednik Authinfo dla domen .PL). Skontaktuj się z DomainMaker w celu przeprowadzenia transferu domeny.