IN – Indie (India)

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .in wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa w ciągu 44 dni.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Procedura przebiega podobnie jak dla domen globalnych – wymagane jest Authinfo domeny, po zainicjowaniu transferu odsyłany jest e-mail zatwierdzający transfer, podczas transferu domena odnawiana jest na kolejny rok. Skontaktuj się z DomainMaker w sprawie transferu domeny.

Domenę można transferować najwcześniej 60 dni od momentu rejestracji, bądź ostatniego transferu.