HU – Węgry (Hungary)

Okres rejestracji: 2-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Rejestr umożliwia zarejestrowanie domeny z użyciem liter takich jak: á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű. DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są 2 różne serwery DNS. Ustawienia nowych DNS są weryfikowane przez rejestr.

Poprawność dns można sprawdzić na stronie http://www.domain.hu/domain/English/regcheck/

Rejestracja domen .hu jest procesem wymagającym weryfikacji danych (w przypadku firm dokument KRS, lub wyciąg z CEIDG, w przypadku osób indywidualnych konieczne dostarczenie kopii dokumentu tożsamości), w związku z czym rejestracja może trwać do 16 dni roboczych.

Wygasanie domeny: Domena .hu wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 2, max: 40. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 15 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędne są dokumenty transferowe. Skontaktuj się z DomainMaker w sprawie transferu domeny .hu.