HK – Hong Kong (Hong Kong)

Okres rejestracji: 1 rok

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja płatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS. W przypadku problemów z przypisanymi do domeny DNS występującymi przez 30 dni domena może zostać skasowana przez HKDNR.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: W przypadku problemów z przypisanymi do domeny DNS występującymi przez 30 dni domena może zostać skasowana przez HKDNR.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą maili transferowych. Skontaktuj się z DomainMaker w celu przeprowadzenia transferu domeny.

Zastrzeżenia: Słowa insurance, bank, government, assurance podlegają restrykcjom narzuconym przez HKDNR (Hong Kong Domain Name Registration).

Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport. Dla podmiotów zarejestrowanych w Honk Kongu – dokumenty rejestracji firmy.

Domeny funkcjonalne:

  • .com.hk – komercyjne /commercial entity
  • .edu.hk – edukacyjne /educational institutions
  • .gov.hk – rządowe /government
  • .idv.hk – osoby prywatne /individuals
  • .net.hk – dostawcy internetu (NSP) /network service providers
  • .org.hk – organizacje non-profit /non-profit organizations