GR – Grecja

Okres rejestracji: 2-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja płatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Opcja na domenę: Brak.

Odnowienie domeny: Tylko parzyste lata (2,4,6,8,10).

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Brak informacji.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 20 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą kodu authinfo.

Uwaga: Rejestracja domen .gr trwa do 60 dni.