FR – Francja (France)

Okres rejestracji: 1 rok

Zmiana DNS: Bezpłatna, nowe serwery DNS są sprawdzane pod katem przygotowania na przyjęcie domeny.

Wygasanie domeny: Domenę można odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem. Domenę można reaktywować w przeciągu 30 dni po dacie wygasania.

Usuwanie domeny: Po zakończonym okresie rejestracji w ciągu 30 dni.

Odnowienie domeny: 1 rok.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: – za pomocą kodu authinfo. Należy skontaktować się z DomainMaker w celu zainicjowania operacji.

WAŻNE: od 6.12.2011 r. domeny .fr dostępne są dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Po tej dacie nie ma konieczności zapewniania francuskiego kontaktu. Abonent musi jednak podać dane dotącze urodzenia: data, miejsce urodzenia i kod pocztowy. Dane te prosimy przesłać na adres support@domainmaker.pl po zainicjowaniu rejestracji domeny w naszym systemie.