FM – Mikronezja (Federal States of Micronesia)

Okres rejestracji: 1-5 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 6 serwerów DNS. Użycie serwerów DNS w jednej domenie .fm nie jest możliwe dla innej domeny.fm.

Wygasanie domeny: Domena .fm wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa.

Zmiana abonenta domeny: operacja płatna.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transfery są możliwe. Należy je zainicjować z kodem authinfo.