ES – Hiszpania

Okres rejestracji: 1 rok.

Możliwość rejestrowania IDN: Tak, jednak na chwilę obecną DomainMaker nie wspiera tej opcji.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .es wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa w ciągu 17 dni.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Podczas transferu domeny okres abonamentowy jest przedłużany o 1 rok. Do transferu domeny używany jest odpowiednik authinfo oraz e-mail zatwierdzający transfer.

Ważne: Kontakt administratora i techniczny musi być osobą fizyczną. W tym celu koniecznym jest przesłanie skanu dowodu osobistego.

Authinfo domeny .es przechowywane jest wyłącznie przez rejestr .es.

Rejestr domen hiszpańskich zaostrzył procedury dotyczące weryfikacji danych abonentów domen .es.
Od września 2014 produkcyjnie zostanie uruchomiony trzyetapowy proces walidacji danych mający na celu utrzymanie poprawności danych abonentów.
W chwili obecnej weryfikowane są dane abonentów identyfikowanych jako osoby prawne i których numer identyfikacyjny nie przeszedł testu NIF hiszpańskiego Rejestru.

Agnat zostanie poinformowany mailowo o niepoprawności danych. Mail będzie zawierał dokument zawierający domenę oraz nieprawidłowe dane jej posiadacza a także miejsce na wprowadzenie nowych, poprawnych danych. W mailu podana będzie również data stanowiąca ostateczny termin zgłoszenia poprawnych danych do rejestru.

W przypadku braku zgłoszenia skorygowanych danych Registry .ES prześle informację bezpośrednio do abonenta domeny z prośbą o przesłanie poprawnych danych.

Jeśli kolejna prośba okaże się bezskuteczna i Abonent domeny nie dostosuje się do poprawienia/potwierdzenia danych Rejestr domen .ES ma prawo usunąć domenę bez zwrotu kosztów poniesionych za jej rejestrację.