EE – Estonia

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja płatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transfer jest możliwy z authcode (odpowiednik naszego authinfo), należy pamiętać że domena musi mieć kontakt Estoński i poprawnie skonfigurowane dns-y.

Zastrzeżenia: domena tylko dla instytucji estońskich.

WAŻNE: Rejestracja domeny wymaga co najmniej 2 poprawnie przygotowanych DNS. Opis techniczny dostępny jest na stronie rejestru .ee, tylko w języku estońskim: http://www.eenet.ee/EENet/dns_tech.html

Rejestrowane są tylko domeny .co.ee.