DK – Dania (Denmark)

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Tak. Możliwość zarejestrowania domeny z użyciem liter takich jak: ö, ä, ü oraz é.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS. Serwery DNS należy dodać w registry DKhttps://www.dk-hostmaster.dk/en/create-name-servers

Wygasanie domeny: Domena .dk wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny nie jest możliwa.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Rejestr DK Hostmaster A/S skasuje domenę jeśli jej rejestracja nie zostanie zatwierdzona przez właściciela w ciągu 3 miesięcy od momentu rejestracji. Do właściciela domeny przesyłany jest specjalny User-id oraz pincode, przy pomocy którego należy zalogować się na stronie DK Hostmaster A/S – https://www.dk-hostmaster.dk/ -> self service. Możliwe jest także usunięcie zarejestrowanej domeny podczas trwania okresu abonamentowego.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Do transferu niezbędne są dokumenty transferowe. Skontaktuj się z DomainMaker w sprawie transferu domeny .dk. Transfer domen .dk jest operacją płatną, jednak nie wiąże się z odnowieniem domeny.

Ważne: Po rejestracji domeny w systemie DomainMaker Registry przesyła do Abonenta mail o zatwierdzenie rejestracji. Wniosek załączony do maila Abonent może przesłać faxem lub zalogować się do panelu w Registry i tam zatwierdzić rejestrację. Dopiero po akceptacji domena jest aktywowana. W przypadku nie zatwierdzenia rejestracji domena jest kasowana i Registry nie zwraca kosztów poniesionych na rejestrację domeny .dk