DE – Niemcy (Germany)

Okres rejestracji: 1-10 lat, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS (jak dla zmiany DNS).

Przy poprawnie ustawionych DNS domena jest widoczna w sieci w godzinę po rejestracji.

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Możliwość rejestracji domeny *.com.de

Zmiana DNS: operacja bezpłatna. Przed dokonaniem zmiany wymagane jest poprawne ustawienie nowych DNS, wg https://www.denic.de/en/service/tools/nast/

Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS, rozwiązywane na IP różniące się od siebie o długość klasy adresowej C. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 5 serwerów DNS.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą kodu authinfo. Jeśli kod jest poprawny, domena jest automatycznie przenoszona pod obsługę nowego operatora.

Po transferze nazwy domeny okres wygaśnięcia się zeruje (po zakończonym transferze domena jest aktywna rok od daty transferu).

WAŻNE: Przed przypisaniem adresów DNS dla domen DE warto upewnić się, czy nowe serwery nazw są odpowiednio przygotowane. Można w tym celu skorzystać z aplikacji znajdującej się pod adresem: https://www.denic.de/en/service/tools/nast/
Wartości dla rekordu SOA zalecane dla domeny .de:

expire pomiędzy 1W a 5W6D16H,

minimum pomiędzy 3M a 4D,

refresh pomiędzy 2H46M40S a 1D,

retry pomiędzy 30M a 8H.

W – tydzień, D – dni (doba), H – godziny, M – minuty, S – sekundy.