CZ – Czechy (Czech Republic)

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja płatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS. Podczas zmiany DNS rejestr wysyła do Abonenta domeny klucz autoryzacyjny – należy go odesłać do DomainMaker.

Wygasanie domeny: Domena .CZ wygasa przez 4 dni. W czasie wygaśnięcia możliwa jest reaktywacja domeny.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest skasowanie domeny podczas trwania jej okresu abonamentowego.

Transfer: Procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą authcode. Transfer jest bezpłatny i nie powoduje odnowienia domeny. Po zainicjowaniu transferu z użyciem kodu konieczne jest przesłanie wiadomości z Registry .cz z kodem do zakończenia transferu. Wiadomość prosimy przesłać na adres support@domainmaker.pl w celu poprawnego zakończenia przeniesienia domeny.

Zastrzeżenia: Brak znanych zastrzeżeń.