BE – Belgia (Belgium)

Okres rejestracji: 1 rok

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .BE wygasa przez 40 dni. W czasie wygaśnięcia możliwa jest reaktywacja domeny.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Brak informacji.

Transfer: Płatny. Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Po inicjacji transferu wysyłany jest link do potwierdzenia. Po zakończonym transferze domena jest odnawiana na okres jednego roku od dnia wykonania transferu.

Zmiana abonenta: Operacja płatna, traktowana jak transfer. Tak samo jak w przypadku transferu domena jest odnawiana na okres jednego roku od dnia wykonania zmiany.