AT – Austria (Austria)

Okres rejestracji: 1 rok

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Brak informacji.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 40 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer domeny odbywa się z użyciem authinfo. Po zainicjowaniu transferu abonent otrzymuje maila, w którym znajduje się link do potwierdzenia transferu. Istnieje możliwość dokonania transferu ze zmianą Abonenta, po zainicjowaniu takiej operacji może być konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów – jeśli taka sytuacja nastąpi kontaktujemy się ze stroną inicjującą transfer.