JOBS – praca

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .jobs wygasa przez 44 dni. Reaktywacja jest możliwa do 30 dni po wygaśnięciu domeny. W celu reaktywacji prosimy o kontakt na adres support@domainmaker.pl

Opcja na domenę: Brak

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Na chwilę obecną transfer tego TLD nie jest możliwy.

Ważne!!!: Brak możliwości rejestracji domeny przez osoby prywatne. W nazwie domeny powinna znaleźć się nazwa firmy, na którą domena jest rejestrowana np. AFLAC.jobs, AFLAC-California.jobs, AFLAC-Agents.jobs itp.