MOBI – telefony komórkowe

Okres rejestracji: 2,4,6,8,10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .mobi wygasa przez 30 dni.

Opcja na domenę: Brak

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny; procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny, jednak nie szybciej niż 60 dni od ostatniego transferu, czy rejestracji domeny. Do transferu niezbędny jest Authcode (odpowiednik Authinfo dla domen PL), obecny operator powinien umożliwić transfer domeny poprzez ustawienie odpowiedniego statusu.

Podczas transferu domena jest odnawiana na 2 lata, który to okres jest doliczany do obecnego okresu abonamentowego. Transfer domeny trwa ok. 5 dni, w tym czasie na adres obecnego administratora domeny przesyłany jest e-mail z linkiem zatwierdzającym transfer.