Info – informacyjne

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .info wygasa przez 66 dni, okres ten podzielony jest na 2 etapy.

– przez pierwsze 36 dni od daty wygaśnięcia możliwe jest odnowienie domeny w normalnej cenie,

– 30 dni, kiedy to domena jest w stanie „Redemption Period Restorable”. W tym czasie można dokonać reaktywacji domeny, należy skontaktować się z DomainMaker w celu wykonania tej operacji. Po tym czasie domena przechodzi do puli wolnych do zarejestrowania, czas ten może trwać do 7 dni.

Opcja na domenę: Brak

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest usunięcie nazwy domeny w czasie trwania okresu abonamentowego. Dyspozycja taka jest wykonywana na pisemny wniosek właściciela domeny skierowany do DomainMaker.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny, jednak nie szybciej niż 60 dni od ostatniego transferu czy rejestracji domeny. Do transferu niezbędny jest Authcode (odpowiednik Authinfo dla domen PL), obecny operator powinien umożliwić transfer domeny poprzez ustawienie odpowiedniego statusu.

Podczas transferu domena jest odnawiana na rok (lub dłuższy okres, jednak nie więcej niż 9 lat), który to okres jest doliczany do obecnego okresu abonamentowego. Transfer domeny trwa ok. 5 dni, w tym czasie na adres obecnego administratora domeny przesyłany jest mail z linkiem zatwierdzającym transfer.

WAŻNE: Po rejestracji domeny Abonent otrzymuje maila z linkiem do potwierdzenia poprawności podanego adresu e-mail. Jeśli w przeciągu 15 dni Abonent nie potwierdzi poprzez kliknięcie na link poprawności danych – domena zostanie zawieszona i wszelkie usługi z nią związane przestaną działać (strona www, poczta e-mail)