Wycofanie rezerwacji domen .pl

Informujemy, że NASK wprowadzi zmianę w procesie rejestracji nazw domeny .pl, polegającą na wyeliminowaniu 14-dniowej rezerwacji (stan RESERVED).

W dniu 8 stycznia 2020 roku wszyscy rejestratorzy nazw domeny .pl przestaną oferować możliwość rezerwowania nazw przed ich rejestracją. Od tego momentu rezerwacje będą tworzone wyłącznie przez NASK i udostępniane rejestratorom do rejestracji na rzecz ich klientów w następujących przypadkach:

  • udostępnienie nazwy domeny do rejestracji na rzecz uzyskującego opcję;
  • udostępnienie nazwy domeny do rejestracji po prawomocnym orzeczeniu sądowym.

Celem zmian jest ujednolicenie procesu rejestracji nazw domeny .pl przybliżając go do innych nazw najwyższego poziomu.

Rezerwacje dokonane prze 08 stycznia 2020 będą obsługiwane zgodnie z dotychczasowym cyklem życia domeny .pl
Wraz z pominięciem rezerwacji w procesie rejestracji nazwy domeny, NASK wyeliminuje również stan BOOK_BLOCKED, występujący po zwalnianej rezerwacji. Ostatnie domeny zostaną z niego uwolnione 7 lutego 2020.