Skrócenie czasu trwania stanu BOOK_BLOCKED dla domen .PL

informujemy, że od 6 listopada 2019 r. nastąpi skrócenie czasu trwania stanu BOOK_BLOCKED z 90 do 30 dni dla domen .PL.

Zmiana dotyczyć będzie domen, które planowo po zmianie będą przechodziły w stan BOOK_BLOCKED. Nie nastąpi modyfikacja dat ekspiracji domen przebywających już w stanie BOOK_BLOCKED.

Zmiany związane są z wycofaniem możliwości rezerwacji domen .PL jaka ma nastąpić od 08.01.2020.