SOA

Start Of Authority czyli rekord SOA – opisuje, kto zarządza naszą domeną (np.: sysadmin@domainmaker.pl) oraz czasy ważności wpisów w domenie, odświeżania i numer seryjny domeny. Zamiast @ w adresie e-mail (root.naszadomena.pl) należy wpisać ’.’! Podobnie znak '(’ jest konieczny gdyż na tym rekord SOA się nie kończy. A co oznacza to @ na początku? '@’ znaczy iż rekord dotyczy domainmaker.pl samej w sobie. Pierwsze pole (naszserwer.pl) oznacza, że pod tym adresem znaleźć można główny DNS tej domeny – wpisuje się tam nazwę Primary DNS.

Rekord SOA ma postać:

$TTL 86400
$ORIGIN xdns.pl.

;; Te dwie linijki oznaczają jaki ma być domyślny czas
;; ważności rekordów w sekundach, oraz jaką domenę opisujemy.
;; 86400 = 1 dzień. Są to informacje dla bind'a które określają
;; co ma doklejić do rekordu jeżeli na jego końcu nie ma '.'

@  IN  SOA  node01.xdns.pl. admin.xdns.pl. (

;; Start Of Authority czyli rekord SOA - opisuje on kto 
;; zarządza naszą domeną (root@naszadomena.pl) oraz czasy
;; ważności wpisów w domenie, odświerzania i 
;; numer seryjny domeny. Zamiast @ w adresie e-mail
;; (root.naszadomena.pl) należy wpisać '.'! Podobnie znak
;; '(' jest konieczny gdyż na tym rekord SOA się nie kończy.
;; A co oznacza to @ na początku? '@' znaczy iż rekord
;; dotyczy naszadomena.pl samej w sobie.
;; Pierwsze pole (naszserwer.pl) oznacza iz pod tym adresem
;; znalezc mozna glowny DNS tej domeny - wpisuje sie tam nazwe
;; Primary DNS.
;;
;; WAŻNE: sprawdź jakie wartości poniższych czasów są zalecane
;;    dla danej domeny !

2008021452

;; Numer seryjny domeny - powinien być przy każdej modyfikacji
;; pliku strefy zwiększany, a w dobrym tonie jest utrzymywanie
;; go w formacie YYYYMMDDnn - czyli rok, miesiąc, dzień i
;; i numer modyfikacji danego dnia o ile jest to któraś
;; z kolei modyfikacja danego dnia

43000

;; refresh - To pole rekordu SOA definiuje jak często serwery
;; slave mają sprawdzać czy dane o domenie zmieniły się na
;; masterze. Według RFC, wartość ta powinna się zawierać
;; pomiędzy 1200 a 43200 (czyli od 20 minut do 12 godzin).
;; W praktyce, najlepsza wartość to 3600-7200 sekund.

3600

;; retry - Tutaj ustawiamy po jakim czasie secondary ma ponowić
;; próbę kontaktu z masterem gdy taka się nie powiedzie.
;; Zalecana wartość to 120-7200 sekund.

1209600

;; expire - Ta wartość określa po jakim czasie dane domeny mają
;; zostać uznane za nieaktualne gdy secondary nie będzie mógł
;; się dobić do primary dns'a. Zalecana wartość to od 1209600
;; do 2419200 sekund (od 2 do 4 tygodni).

86400 )

;; time-to-live - czyli TTL. Określa ile czasu informacja o
;; każdym rekordzie ma być ważna, czyli ile czasu nameserver
;; który gdzieś po drodze zcacheował jakiś rekord z naszej
;; domeny ma go pamiętać. Zalecana wartość to 86400 - 432000
;; (1 do 5 dni). Na końcu tego pola znajduje się znak ')'
;; oznaczający koniec rekordu SOA.

@  IN  NS  node01.xdns.pl.

;; Tutaj zdefiniowaliśmy, że domenę obsługują w/w serwery DNS.

@  IN  A  172.30.11.23

;; Chcemy aby przy użyciu xdns.pl był
;; podawany taki adres IP (172.30.11.23)

node01  IN  A  172.30.11.23

;; przydzielmy hostowi node01 jakiś adres IP