PL – Polska

Okres rejestracji: 1-10 lat, NIE wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS.

Możliwość rejestrowania IDN: Tak.

Możliwość rejestracji ENUM: Tak (nie dotyczy DomainMaker).

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS.

Wygasanie domeny:  W przypadku nieodnowienia można dokonać reaktywacji w ciągu 30 dni, po tym czasie domena wraca do puli domen wolnych.

Opcja na domenę: Tak. Okres ważności 3 lata. Opcja na domenę jest rozumiana jako prawo pierwokupu domeny w momencie jej powrotu do puli wolnych (np.: z powodu nie przedłużenia jej okresu abonamentowego).

Ilość znaków rejestrowanej domeny:

  • Min: 2 (nazwy dwuliterowe zarejestrowane od kilku lat)
  • Max: 63
  • Litery i cyfry.
  • Myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny. Niedozwolone jest również rejestrowanie nazw domen w postaci „xn--dalszaczescnazwydomeny.pl” (patrz: IDN)

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest usuniecie nazwy domeny w czasie trwania okresu abonamentowego. Dyspozycja taka jest wykonywana na pisemny wniosek Właściciela domeny.

Transfer:

– Transfer najlepiej zainicjować przed wygaśnięciem domeny. Do transferu domeny wymagany jest kod Authinfo, który należy uzyskać od obecnego operatora domeny. Kod ten przekazywany jest do nowego operatora w celu zainicjowania transferu. Zatwierdzenie transferu (do 5 dni od chwili zainicjowania) odbywa się poprzez klikniecie na link zawarty w mailu wysyłanym na adres obecnego Abonenta domeny. Mail ten wysyłany jest z adresu automat@dns.pl.

– Po rejestracji domeny oraz po wykonanym transferze obowiązuje 5-cio dniowy okres ochronny, w którym nie można zainicjować transferu obsługi nazwy domeny do innego operatora.

Statusy Domen:

STATE_BLOCKED – trwający 30 dni stan domeny po zakończeniu okresu abonamentowego, w którym można domenę jeszcze reaktywować.

BLOCK_BLOCKED – trwający 30 dni stan domeny po wygaśnięciu prejestracji, domena w tym statusie jest dostępna do rejestracji, bez możliwości jej rezerwacji.

REGISTERED – domena zarejestrowana. Okres od roku do 10 lat.

RESERVED – prerejestracja domeny. 14 dniowy czas na wykonanie rejestracji domeny.