Authinfo

Kod Authinfo jest unikatowym kodem autoryzacyjny domeny internetowej. Każda polska domena posiada kod Authinfo (dla domen globalnych generowany jest podobny kod o innej nazwie), najczęściej losowo pozyskany ciąg znaków, wykorzystywany głównie przy transferowaniu domen. Kod Authinfo jest również wykorzystywany do każdej operacji przeprowadzonej na domenie.

Ponadto należy pamiętać, że jest to niezwykle ważny kod i nie powinno dojść do sytuacji ujawnienia go osobom trzecim.

Dla domen .pl:
Na żądanie Partner NASK zobowiązany jest niezwłocznie wydać kod „Authinfo”, który umożliwi przeniesienie obsługi.
Partner NASK nie może uzależniać wydania kodu od dodatkowych warunków.
Na postawie dns.pl 

Wniosek o wydanie kodu authinfo można złożyć tu: https://kody.domainmaker.pl/