Globalne

Domeny globalne (gTLD) należą do puli domen funkcjonalnych, które nie są przypisane do konkretnego kraju, czy regionu. Do puli domen globalnych należą takie rozszerzenia jak: com, net, biz, org, info.

.com, .net, .org – warunki techniczne rejestracji

Okres rejestracji: 1-10 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Tak

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .com wygasa przez 65 dni, okres ten podzielony jest na 2 etapy.

– przez pierwsze 30 dni od daty wygaśnięcia możliwe jest odnowienie domeny w normalnej cenie,

– 31 – 60 dni, kiedy to domena jest w stanie „Redemption Period Restorable”. W tym czasie można dokonać reaktywacji domeny, należy skontaktować się z DomainMaker w celu wykonania tej operacji.

Opcja na domenę: Brak

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Możliwe jest usunięcie nazwy domeny w czasie trwania okresu abonamentowego. Dyspozycja taka jest wykonywana na pisemny wniosek właściciela domeny skierowany do DomainMaker.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny, jednak nie szybciej niż 60 dni od ostatniego odnowienia, transferu czy rejestracji domeny. Do transferu niezbędny jest Authcode (odpowiednik Authinfo dla domen PL), obecny operator powinien umożliwić transfer domeny poprzez ustawienie odpowiedniego statusu.

Podczas transferu domena jest odnawiana na rok (lub dłuższy okres, jednak nie więcej niż 9 lat), który to okres jest doliczany do obecnego okresu abonamentowego. Transfer domeny trwa ok. 6 dni, w tym czasie na adres obecnego właściciela domeny przesyłany jest e-mail z linkiem zatwierdzającym transfer.

Domeny .biz

Warunki takie same jak powyżej za wyjątkiem:

– przez pierwsze 14 dni od daty wygaśnięcia możliwe jest odnowienie domeny w normalnej cenie.

– 15 – 45 dni, kiedy to domena jest w stanie „Redemption Period Restorable”. W tym czasie można dokonać reaktywacji domeny, należy skontaktować się z DomainMaker w celu wykonania tej operacji.