.eu

Domeny .eu

Okres rejestracji: 1 – 10 lat, NIE wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS.

Zmiana DNS: Bezpłatna, nowe serwery DNS nie są sprawdzane pod katem przygotowania na przyjecie domeny.

Wygasanie domeny: Domenę można odnowić na 30 dni przed wygaśnięciem. W przypadku nie odnowienia domeny, przechodzi ona w 40 dniowy okres kwarantanny (należy wykonać reaktywację domeny). Koszt reaktywacji jest różny od kosztu odnowienia – szczegóły w cenniku.

Opcja na domeny: Nie.

Usuwanie domeny: Po zakończonym 40 dniowym okresie kwarantanny domena wraca do puli wolnych do zarejestrowania,

Ograniczenia techniczne:

  • Dopuszczalnymi znakami w nazwie domeny .eu są wyłącznie znaki alfabetu od a do z, cyfry od 0 do 9 oraz łącznik (-).
  • Nazwa musi składać się z co najmniej dwóch znaków, a maksymalna długość nazwy wynosi 63 znaki. * Nazwa nie może zaczynać ani kończyć się łącznikiem (-).
  • Nazwy domen nie mogą zawierać łącznika (-) na trzecim i czwartym miejscu równocześnie z wyjątkiem sytuacji, gdy łącznik znajduje się również na drugim miejscu. Na przykład domena no–hyphen.eu nie może być zarejestrowana, ale można zarejestrować a—hyphen.eu.

– z użyciem Authinfo. Authinfo  formularz znajdujący się pod adresem kody.domainmaker.pl oraz odsyłając do DomainMaker wypełniony wniosek wraz z dokumetami. Uzyskane Authinfo przekazujemy do nowego operatora domeny

WAŻNE: Zgodnie z polityką EURid (rejestru domen .eu) operacje takie jak zmiana abonenta domeny są bezpłatne. Transfery domen .eu są płatne i wiążą się z rocznym odnowieniem.

OKRES ROZLICZENIOWY PO TRANSFERZE: Po przeprowadzeniu transferu nowy okres rejestracyjny liczy się w następujący sposób: cala reszta z okresu przed transferem + jeden dodatkowy rok. Czyli jeżeli domena była zarejestrowana na 1 rok, a po pól roku nastąpił transfer to nowy okres rejestracyjny to: pozostające pól roku + 1 rok. Jeśli domena była zarejestrowana na 5 lat i po 3,5 roku nastąpił transfer, to nowy okres rejestracyjny to: zbywające 1,5 roku + 1 rok.

Limit to 10 lat. Żadna domena nie może być zarejestrowana na więcej niż 10 lat – czyli jeśli domena 10 letnia jest transferowana po 9,5 roku – to dodatkowy rok nie jest doliczony, a okres rejestracyjny nie jest przedłużony i bez względu na fakt  transferu – trwa 10 lat.