IDN

Skrót IDN (ang. Internationalized Domain Name) określa domenę internetową, w której użyte są diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne dla danego języka np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź – dla języka polskiego.

Dzięki możliwości rejestrowania domen np. z polskimi znakami można posługiwać się oryginalnym brzmieniem nazwy. Od teraz sąd.pl to nie sad.pl zaś kąt to już nie kat.pl.

Od strony technicznej rozwiązanie opiera się na istnieniu dwóch postaci domeny: Formy zewnętrznej – ze znakami diakrytycznymi oraz formy technicznej (wewnętrznej) odwzorowanej za pomocą specjalnego algorytmu (Punycode) do takiej postaci, aby można było ją wprowadzić w DNS. W formie technicznej (wewnętrznej) nazwa domeny sklada się z alfabetu łacińskiego, ale rozpoczyna się sekwencja „xn--„.

Używanie domen IDN np. w przeglądarce internetowej na ogół wymaga zainstalowania plugin’a obsługującego domeny IDN.