CN – Chiny (China)

Okres rejestracji: 1-5 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, jest wymagany poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą Authinfo oraz e-maili transferowych, podobnie jak dla domen globalnych. Podczas transferu domena jest odnawiana na kolejny rok, dodaje się on do obecnego okresu abonamentowego.

Uwaga!

Chiński rejestr CNNIC wymusza weryfikację nazwy rzeczywistej (RNV) dla domen .CN. Proces RNV wymaga podania prawdziwego imienia i nazwiska konkretnej osoby w Kontakcie Właściciela. Ponadto dowód tożsamości (paszport, dowód osobisty) jest niezbędny do rejestracji, transferu lub handlu domeną .CN.

Doświadczyliśmy kilku nieudanych audytów z powodu znaków specjalnych w nazwie rejestrującego. Po konsultacji z rejestrem wychodzi na jaw następujący fakt:

Jeśli rejestrujący jest obcokrajowcem (nie Chińczykiem), a nazwisko zawiera znaki specjalne inne niż angielskie, CNNIC nie może przetworzyć przeglądu paszportu i nie można zakończyć rejestracji/przeniesienia/handlu.

Rozwiązanie: Jedyną opcją jest podanie nazwy abonenta bez znaków specjalnych. Jeśli abonentem jest firma, domena może zostać zarejestrowana na inną osobę z firmy, która nie posiada znaków specjalnych w nazwie i jest skłonna przedłożyć dokument weryfikacyjny do CNNIC.

Odnosimy się tutaj do pełnego imienia i nazwiska widniejącego w dokumencie weryfikacyjnym, takim jak dowód osobisty lub paszport.