CN – Chiny (China)

Okres rejestracji: 1-5 lat

Możliwość rejestrowania IDN: Nie.

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, jest wymagany poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 10 serwerów DNS.

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 3, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer przeprowadza się za pomocą Authinfo oraz e-maili transferowych, podobnie jak dla domen globalnych. Podczas transferu domena jest odnawiana na kolejny rok, dodaje się on do obecnego okresu abonamentowego.

Uwaga!

do rejestracji domen .cn niezbędne jest dostarczenie do DomainMaker dokumentów:
– w przypadku osób indywidualnych: kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, lub paszport)
– w przypadku firm: dokument potwierdzający rejestrację Firmy (wyciąg z CEIDG w przypadku działalności gospodarczej, lub KRS w przypadku spółek), oraz kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport), osoby uprawnionej do Reprezentacji.

Konieczne jest aby dane na jakie wykonywana jest rejestracja były identyczne jak w dokumencie (bez używania skrótów itp.)