MX – Meksyk

Okres rejestracji: 1 rok

Zmiana DNS: operacja bezpłatna, wymagany jest poprawny rekord SOA w nowych serwerach DNS. Wymagane są co najmniej 2 różne serwery DNS. Możliwe jest przypisanie maksymalnie 5 serwerów DNS.

Wygasanie domeny: Domena .mx wygasa ostatniego dnia okresu abonamentowego. Reaktywacja domeny jest możliwa. W celu reaktywacji konieczny jest kontakt z DomainMaker

Opcja na domenę: Brak.

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 2, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik („-„), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Usuwanie (kasacja) domeny: Rejestr dokonuje usunięcia domeny na 43 dni po wygaśnięciu.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny, procedurę należy rozpocząć co najmniej na 10 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Transfer odbywa się z użyciem Authcode, po wykonanym transferze domena jest odnawiana na kolejny okres rozliczeniowy.