WORK

.WORK
Okres rejestracji: 1 rok

Możliwość rejestrowania IDN: Nie

Zmiana DNS: operacja bezpłatna (min 2 różne serwery DNS)

Wygasanie domeny: Możliwa reaktywacja 30 dni po wygaśnięciu

Opcja na domenę: Brak

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 1, max: 63. Fraza, na którą składają się litery i cyfry oraz myślnik (“-”), z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Transfer: Transferowane są tylko aktywne domeny. Transfer jest płatny i powoduje prolongatę domeny na 1 rok. Transfer wykonuje się z użyciem kodu AUTHINFO (Authorisation Code). Domena nie może mieć statusu REGISTRAR-LOCK lub HOLD (można go sprawdzić korzystając z WHOIS). Transfer jest możliwy najwcześniej 60 dni po rejestracji lub ostatnim transferze. Wykonuje się w ciągu 5 dni od akceptacji linków transferowych przesyłanych mailem na adres e-mail zawarty w kontakcie ADMIN-C dla transferowanej domeny.

Restrykcje: BRAK